BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA


Kiểm định quốc tế GIA, IGI uy tín thế giới, giá trị toàn cầu - Giá và chính sách thu đổi đến 90% có lợi nhất cho Khách hàng!
Ex*: Excellent. GIA*: Giấy kiểm định GIA .

Kích cỡ (ly) Thông số (Color/Clarity/Cut) Giá
3 ly 6 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 10,857,000
10,423,000
4 ly 5 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 19,270,000
18,692,000
5 ly 4 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 58,398,000
56,646,000
6 ly 3 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 206,308,000
202,182,000
6 ly 8 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 274,715,000
269,221,000
7 ly 2 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 384,225,000
376,541,000
8 ly 1 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 672,841,000
659,384,000
9 ly F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 1,349,866,000
1,322,869,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4 LY 1 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 25,709,000
24,681,000
21,150,000
20,304,000
20,398,000
19,582,000
18,236,000
17,507,000
17,625,000
16,920,000
E 24,957,000
23,959,000
20,398,000
19,582,000
19,646,000
18,860,000
17,625,000
16,920,000
16,967,000
16,288,000
F 24,205,000
23,237,000
19,646,000
18,860,000
18,894,000
18,138,000
16,967,000
16,288,000
16,309,000
15,657,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4 LY 5 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 35,274,000
34,216,000
30,080,000
29,178,000
28,380,000
27,529,000
23,195,000
22,499,000
22,379,000
21,708,000
E 30,323,000
29,413,000
28,327,000
27,477,000
26,577,000
25,780,000
21,973,000
21,314,000
20,798,000
20,174,000
F 28,083,000
27,241,000
26,488,000
25,693,000
24,710,000
23,969,000
20,398,000
19,786,000
19,270,000
18,692,000

GIÁ KIM CƯƠNG 5 LY 4 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 103,247,000
100,150,000
93,753,000
90,940,000
81,803,000
79,349,000
70,955,000
68,826,000
65,527,000
63,561,000
E 92,567,000
89,790,000
87,162,000
84,547,000
77,973,000
75,634,000
66,905,000
64,898,000
60,099,000
58,296,000
F 85,081,000
82,529,000
78,373,000
76,022,000
74,563,000
72,326,000
64,170,000
62,245,000
58,398,000
56,646,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6 LY KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 207,195,000
203,051,000
191,948,000
188,109,000
156,534,000
153,403,000
140,530,000
137,719,000
131,483,000
128,853,000
E 186,726,000
182,991,000
175,535,000
172,024,000
153,761,000
150,686,000
133,833,000
131,156,000
130,308,000
127,702,000
F 169,363,000
165,976,000
157,987,000
154,827,000
137,287,000
134,541,000
123,258,000
120,793,000
118,558,000
116,187,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6 LY 3 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 354,603,000
347,511,000
296,033,000
290,112,000
257,325,000
252,179,000
238,854,000
234,077,000
224,707,000
220,213,000
E 294,103,000
288,221,000
266,227,000
260,902,000
249,720,000
244,726,000
227,480,000
222,930,000
219,361,000
214,974,000
F 261,160,000
255,937,000
255,587,000
250,475,000
231,123,000
226,501,000
210,518,000
206,308,000
206,308,000
202,182,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6 LY 8 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 563,415,000
552,147,000
487,402,000
477,654,000
424,603,000
416,111,000
386,183,000
378,459,000
327,727,000
321,172,000
E 470,118,000
460,716,000
430,962,000
422,343,000
383,157,000
375,494,000
330,909,000
324,291,000
290,648,000
284,835,000
F 414,424,000
406,136,000
380,593,000
372,981,000
357,811,000
350,655,000
298,098,000
292,136,000
274,715,000
269,221,000

GIÁ KIM CƯƠNG 7 LY 2 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 743,912,000
729,034,000
683,385,000
669,717,000
573,982,000
562,502,000
505,621,000
495,509,000
467,827,000
458,470,000
E 637,849,000
625,092,000
608,803,000
596,627,000
520,960,000
510,541,000
459,473,000
450,284,000
443,576,000
434,704,000
F 569,405,000
558,017,000
523,933,000
513,454,000
451,650,000
442,617,000
431,743,000
423,108,000
384,225,000
376,541,000

GIÁ KIM CƯƠNG 8 LY 1 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 1,750,069,000
1,715,068,000
1,494,718,000
1,464,824,000
1,397,296,000
1,369,350,000
1,196,191,000
1,172,267,000
802,010,000
785,970,000
E 1,433,120,000
1,404,458,000
1,179,389,000
1,155,801,000
1,027,785,000
1,007,229,000
822,900,000
806,442,000
750,825,000
735,809,000
F 1,219,458,000
1,195,069,000
1,065,196,000
1,043,892,000
913,890,000
895,612,000
771,802,000
756,366,000
672,841,000
659,384,000

GIÁ KIM CƯƠNG 9 LY KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 2,663,709,000
2,610,435,000
2,249,285,000
2,204,299,000
1,939,719,000
1,900,925,000
1,549,759,000
1,518,764,000
E 2,449,859,000
2,400,862,000
2,099,901,000
2,057,903,000
1,799,966,000
1,763,967,000
1,449,939,000
1,420,940,000
F 2,249,901,000
2,204,903,000
1,949,897,000
1,910,899,000
1,649,824,000
1,616,828,000
1,349,866,000
1,322,869,000

© 2021 - giavangsjc.net