t


BẢNG GIÁ KIM CƯƠNG KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ GIA


Kiểm định quốc tế GIA, IGI uy tín thế giới, giá trị toàn cầu - Giá và chính sách thu đổi đến 90% có lợi nhất cho Khách hàng!
Ex*: Excellent. GIA*: Giấy kiểm định GIA .

Kích cỡ (ly) Thông số (Color/Clarity/Cut) Giá
3 ly 6 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 10,857,000
4 ly 5 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 19,270,000
5 ly 4 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 58,398,000
6 ly 3 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 206,308,000
6 ly 8 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 274,715,000
7 ly 2 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 384,225,000
8 ly 1 F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 672,841,000
9 ly F/VS2/Ex*/Kiểm định GIA* 1,349,866,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4 LY 1 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 25,709,000 21,150,000 20,398,000 18,236,000 17,625,000
E 24,957,000 20,398,000 19,646,000 17,625,000 16,967,000
F 24,205,000 19,646,000 18,894,000 16,967,000 16,309,000

GIÁ KIM CƯƠNG 4 LY 5 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 35,274,000 30,080,000 28,380,000 23,195,000 22,379,000
E 30,323,000 28,327,000 26,577,000 21,973,000 20,798,000
F 28,083,000 26,488,000 24,710,000 20,398,000 19,270,000

GIÁ KIM CƯƠNG 5 LY 4 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 103,247,000 93,753,000 81,803,000 70,955,000 65,527,000
E 92,567,000 87,162,000 77,973,000 66,905,000 60,099,000
F 85,081,000 78,373,000 74,563,000 64,170,000 58,398,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6 LY 3 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 354,603,000 296,033,000 257,325,000 238,854,000 224,707,000
E 294,103,000 266,227,000 249,720,000 227,480,000 219,361,000
F 261,160,000 255,587,000 231,123,000 210,518,000 206,308,000

GIÁ KIM CƯƠNG 6 LY 8 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 563,415,000 487,402,000 424,603,000 386,183,000 327,727,000
E 470,118,000 430,962,000 383,157,000 330,909,000 290,648,000
F 414,424,000 380,593,000 357,811,000 298,098,000 274,715,000

GIÁ KIM CƯƠNG 7 LY 2 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 743,912,000 683,385,000 573,982,000 505,621,000 467,827,000
E 637,849,000 608,803,000 520,960,000 459,473,000 443,576,000
F 569,405,000 523,933,000 451,650,000 431,743,000 384,225,000

GIÁ KIM CƯƠNG 8 LY 1 KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity IF VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 1,750,069,000 1,494,718,000 1,397,296,000 1,196,191,000 802,010,000
E 1,433,120,000 1,179,389,000 1,027,785,000 822,900,000 750,825,000
F 1,219,458,000 1,065,196,000 913,890,000 771,802,000 672,841,000

GIÁ KIM CƯƠNG 9 LY KIỂM ĐỊNH GIA - GIÁC CẮT EXCELLENT.

Color / Clarity VVS1 VVS2 VS1 VS2
D 2,663,709,000 2,249,285,000 1,939,719,000 1,549,759,000
E 2,449,859,000 2,099,901,000 1,799,966,000 1,449,939,000
F 2,249,901,000 1,949,897,000 1,649,824,000 1,349,866,000

© 2021 - giavangsjc.net