Giá Vàng Kitco

Giá vàng kitco

Giá vàng thế giới hôm nay

Lịch sử giá vàng online

History Gold 30 days
History Gold 60 days
History Gold 6 Months
History Gold 1 Year
History Gold 5 Year
History Gold 10 Year
Mua vào Bán ra
Vàng SJC 68,150 68,850

Giá vàng hôm nay

Giá USD chợ đen

Mua vào Bán Ra
USD tự do 24,370 24,450

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra
  USD 24,190 24,560
  AUD 15,128 15,773
  CAD 17,592 18,341
  JPY 159 168
  EUR 24,984 26,355
  CHF 25,845 26,945
  GBP 28,902 30,133
  CNY 3,271 3,411


© 2023 - giavangsjc.net