Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,45055 25,53055

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,810 24,840 25,180
 AUD 15,867 16,027 16,541
 CAD 17,748 17,927 18,502
 JPY 158 160 167
 EUR 26,002 26,264 27,428
 CHF 26,718 26,987 27,854
 GBP 30,483 30,791 31,780
 CNY 3,384 3,419 3,529
 SGD 17,955 18,137 18,719
 THB 606 674 700
 MYR - 5,190 5,304
 DKK - 3,512 3,646
 HKD 3,110 3,142 3,243
 INR - 299 311
 KRW 15.68 17.43 19.01
 KWD - 80,974 84,214
 NOK - 2,259 2,355
 RUB - - 255
 SEK - 2,269 2,366

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.net