Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,50020 23,53010

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,955 22,985 23,165
 AUD 17,465 17,641 18,194
 CAD 17,794 17,974 18,537
 JPY 216 218 228
 EUR 27,238 27,513 28,661
 CHF 25,426 25,683 26,488
 GBP 30,881 31,193 32,171
 CNY 3,500 3,535 3,647
 SGD 17,015 17,187 17,725
 THB 681 757 785
 MYR - 5,667 5,786
 DKK - 3,708 3,847
 HKD 2,902 2,932 3,023
 INR - 316 328
 KRW 18.12 20.14 22.07
 KWD - 76,103 79,090
 NOK - 2,690 2,803
 RUB - - 312
 SEK - 2,736 2,850

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net