Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,80060 24,850110

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,330 24,360 24,640
 AUD 16,233 16,397 16,924
 CAD 17,780 17,960 18,537
 JPY 175 176 185
 EUR 24,910 25,162 26,303
 CHF 25,302 25,557 26,379
 GBP 28,961 29,254 30,194
 CNY 3,394 3,429 3,539
 SGD 17,576 17,754 18,324
 THB 619 687 714
 MYR - 5,502 5,623
 DKK - 3,374 3,504
 HKD 3,068 3,099 3,198
 INR - 301 313
 KRW 16.24 18.04 19.79
 KWD - 79,528 82,713
 NOK - 2,445 2,549
 RUB - - 383
 SEK - 2,292 2,389

Giá USD Các Ngân Hàng© 2022 - giavangsjc.net