Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,45040 23,53010

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,28010 23,31010 23,65010
 AUD 14,93435 15,08535 15,57136
 CAD 16,81531 16,98531 17,53232
 JPY 1621 1641 1721
 EUR 24,52615 24,77415 25,90016
 CHF 25,26539 25,52039 26,34240
 GBP 28,23515 28,52016 29,43916
 CNY 3,2562 3,2892 3,3952
 SGD 16,9167 17,0877 17,6378
 THB 5962 6622 6872
 MYR - 5,03915 5,14916
 DKK - 3,3175 3,4455
 HKD 2,9212 2,9502 3,0452
 INR - 2840 2950
 KRW 15.30.02 170.02 18.650.01
 KWD - 76,1408 79,1958
 NOK - 2,0759 2,1649
 RUB - - 2834
 SEK - 2,1271 2,2181

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net