Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,370 24,450

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,190 24,220 24,560
 AUD 15,128 15,281 15,773
 CAD 17,592 17,769 18,341
 JPY 159 160 168
 EUR 24,984 25,236 26,355
 CHF 25,845 26,106 26,945
 GBP 28,902 29,194 30,133
 CNY 3,271 3,304 3,411
 SGD 17,332 17,508 18,070
 THB 585 650 675
 MYR - 5,127 5,239
 DKK - 3,376 3,505
 HKD 3,038 3,068 3,167
 INR - 292 304
 KRW 15.55 17.28 18.95
 KWD - 78,659 81,809
 NOK - 2,226 2,320
 RUB - - 239
 SEK - 2,162 2,254

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net