Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,46030 23,56020

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,250 23,280 23,620
 AUD 16,099 16,261 16,785
 CAD 17,072 17,245 17,800
 JPY 175 177 185
 EUR 24,797 25,047 26,185
 CHF 24,711 24,961 25,765
 GBP 28,231 28,516 29,435
 CNY 3,403 3,438 3,549
 SGD 17,391 17,566 18,132
 THB 632 702 729
 MYR - 5,471 5,591
 DKK - 3,359 3,488
 HKD 2,916 2,946 3,041
 INR - 287 298
 KRW 16.47 18.31 20.07
 KWD - 76,591 79,663
 NOK - 2,304 2,402
 RUB - - 319
 SEK - 2,210 2,304

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net