Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,40055 23,4805

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,640 22,670 22,870
 AUD 16,34818 16,51418 17,03119
 CAD 17,53046 17,70746 18,26247
 JPY 2020 2040 2140
 EUR 26,24313 26,50813 27,60814
 CHF 24,22571 24,46972 25,23774
 GBP 30,71978 31,03078 32,00381
 CNY 3,4583 3,4933 3,6033
 SGD 16,53714 16,70414 17,22814
 THB 6150 6840 7090
 MYR - 5,4371 5,5511
 DKK - 3,5562 3,6892
 HKD 2,8540 2,8830 2,9730
 INR - 3090 3210
 KRW 16.820.03 18.690.04 20.480.04
 KWD - 75,61425 78,58326
 NOK - 2,5729 2,6799
 RUB - - 3121
 SEK - 2,5925 2,7006

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net