Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,64090 23,690140

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,9605 22,9905 23,1705
 AUD 17,48071 17,65772 18,21074
 CAD 17,97318 18,15418 18,72318
 JPY 2071 2091 2181
 EUR 26,946142 27,218144 28,354150
 CHF 24,592131 24,841132 25,619136
 GBP 31,471340 31,789343 32,785354
 CNY 3,4745 3,5105 3,6205
 SGD 16,93144 17,10245 17,63946
 THB 6541 7272 7542
 MYR - 5,54712 5,66412
 DKK - 3,67020 3,80820
 HKD 2,8972 2,9262 3,0182
 INR - 3080 3200
 KRW 17.90.03 19.890.03 21.790.03
 KWD - 76,54293 79,54696
 NOK - 2,73023 2,84424
 RUB - - 3011
 SEK - 2,69513 2,80713

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net