Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,450150 23,550130

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,940 22,970 23,150
 AUD 17,404 17,580 18,131
 CAD 18,317 18,502 19,082
 JPY 205 207 215
 EUR 26,834 27,105 28,235
 CHF 24,603 24,852 25,631
 GBP 31,246 31,561 32,551
 CNY 3,490 3,526 3,637
 SGD 16,832 17,002 17,535
 THB 654 726 754
 MYR - 5,543 5,660
 DKK - 3,654 3,791
 HKD 2,894 2,923 3,015
 INR - 312 324
 KRW 17.73 19.7 21.58
 KWD - 76,400 79,398
 NOK - 2,706 2,819
 RUB - - 308
 SEK - 2,662 2,773

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net