Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,80060 24,850110

Tỷ giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,350 24,410 24,800
 AUD 16,386 16,493 16,904
 CAD 17,989 18,097 18,474
 JPY 177 178 182
 EUR 25,247 25,348 25,876
 CHF - 25,708 -
 GBP - 29,449 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 634 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,244 -
 NZD - 13,400 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2022 - giavangsjc.net