Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,370 24,450

Tỷ giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,200 23,330 23,700
 AUD 15,217 15,317 15,766
 CAD 17,172 17,276 17,712
 JPY 165 166 170
 EUR 24,730 24,830 25,456
 CHF - 25,575 -
 GBP - 28,887 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 675 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,070 -
 NZD - 14,512 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net