Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,94030 23,970

Tỷ giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,190 23,220 23,510
 AUD 15,62123 15,72323 16,10324
 CAD 17,82248 17,93049 18,29050
 JPY 1700 1710 1740
 EUR 23,99257 24,08858 24,57258
 CHF - 24,02224 -
 GBP - 27,95546 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 650 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,013 -
 NZD - 14,308 -

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net