Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,45055 25,53055

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,810 24,830 25,150
 AUD 16,033 16,097 16,586
 CAD 17,923 17,995 18,523
 JPY 160 160 168
 EUR 26,271 26,377 27,542
 CHF 26,952 27,060 27,895
 GBP 30,600 30,785 31,733
 SGD 18,063 18,136 18,675
 THB 664 667 694
 HKD 3,104 3,116 3,217
 KRW - 17.67 19.28
 NZD - 14,617 15,106

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.net