Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,80060 24,850110

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,380 24,390 24,680
 AUD 16,325 16,391 16,998
 CAD 18,006 18,078 18,505
 JPY 177 177 184
 EUR 25,160 25,181 26,271
 CHF 25,566 25,669 26,380
 GBP 29,128 29,304 30,361
 SGD 17,785 17,856 18,275
 THB 678 681 721
 HKD 3,087 3,099 3,195
 KRW - 18.07 20.73
 NZD - 15,252 15,773

Giá USD Các Ngân Hàng© 2022 - giavangsjc.net