Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,94030 23,970

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,120 23,140 23,400
 AUD 15,680 15,743 16,318
 CAD 17,785 17,856 18,282
 JPY 169 169 173
 EUR 23,953 23,979 24,821
 CHF 23,931 24,027 24,681
 GBP 27,779 27,947 28,612
 SGD 16,479 16,545 16,924
 THB 637 640 677
 HKD 2,909 2,921 3,011
 KRW - 17.25 18.85
 NZD - 14,254 14,742

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net