Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,80060 24,850110

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,370 24,370 24,650
 AUD 16,359 16,458 16,993
 CAD 17,894 18,002 18,555
 JPY 176 177 185
 EUR 25,141 25,209 26,295
 CHF 25,440 25,594 26,372
 GBP 29,040 29,215 30,277
 CNY - 3,415 3,524
 SGD 17,697 17,804 18,316
 THB 663 670 731
 TWD 724 - 822
 MYR 5,206 - 5,717
 DKK - 3,390 3,499
 HKD 3,083 3,104 3,191
 KRW 16.89 - 19.78
 NOK - 2,461 2,541
 RUB - 364 467
 NZD 15,242 15,334 15,692
 SEK - 2,309 2,385

Giá USD Các Ngân Hàng© 2022 - giavangsjc.net