Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,94030 23,970

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,160 23,160 23,440
 AUD 15,501 15,595 16,121
 CAD 17,651 17,757 18,317
 JPY 168 169 177
 EUR 23,905 23,969 25,009
 CHF 23,819 23,962 24,740
 GBP 27,607 27,774 28,803
 CNY - 3,422 3,534
 SGD 16,344 16,442 16,977
 THB 619 625 682
 TWD 707 - 803
 MYR 4,944 - 5,426
 DKK - 3,223 3,328
 HKD 2,907 2,928 3,011
 KRW 16.1 - 19.66
 NOK - 2,309 2,386
 RUB - 393 505
 NZD 14,140 14,225 14,566
 SEK - 2,227 2,300

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net