Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,45055 25,53055

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,840 24,840 25,150
 AUD 15,949 16,045 16,545
 CAD 17,841 17,949 18,512
 JPY 159 160 167
 EUR 26,260 26,331 27,483
 CHF 26,844 27,006 27,860
 GBP 30,653 30,838 31,941
 CNY - 3,418 3,510
 SGD 18,038 18,147 18,680
 THB 656 663 708
 TWD 700 - 846
 MYR 4,902 - 5,524
 DKK - 3,529 3,645
 HKD 3,123 3,145 3,235
 KRW 15.91 17.58 18.89
 NOK - 2,264 2,339
 RUB - 241 309
 NZD 14,691 14,780 15,190
 SEK - 2,280 2,356

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.net