Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,48030 23,53020

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,3305 23,3305 23,6305
 AUD 15,43142 15,52442 16,00643
 CAD 17,00242 17,10543 17,63740
 JPY 1721 1731 1811
 EUR 25,148178 25,216179 26,359191
 CHF 25,160134 25,312135 26,119142
 GBP 28,483188 28,655189 29,742203
 CNY - 3,3615 3,4746
 SGD 17,32520 17,42919 17,93620
 THB 6502 6572 7183
 TWD 6971 - 7921
 MYR 4,9769 - 5,4649
 DKK - 3,38424 3,49725
 HKD 2,9281 2,948 3,0351
 KRW 16.190.02 17.8917.89 18.970.02
 NOK - 2,22411 2,30012
 RUB - 2741 3522
 NZD 14,46299 14,550101 14,909110
 SEK - 2,23113 2,30714

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net