Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,80060 24,850110

Tỷ giá DongABank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,420 24,420 24,690
 AUD 16,460 16,560 16,880
 CAD 18,040 18,140 18,480
 JPY 177 178 182
 EUR 25,240 25,350 25,830
 CHF 22,610 25,780 23,080
 GBP 29,290 29,420 29,970
 SGD 17,760 17,920 18,240
 THB 630 690 720
 HKD 2,410 2,900 2,920
 NZD - 15,380 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2022 - giavangsjc.net