Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,94030 23,970

Tỷ giá DongABank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,090130 23,090130 23,280190
 AUD 16,450760 16,510730 16,740710
 CAD 18,230390 18,310370 18,570350
 JPY 1690 1732 1751
 EUR 24,550430 24,650420 24,980380
 CHF 22,610 23,490680 23,080
 GBP 28,670720 28,790710 29,190690
 SGD 16,600120 16,750130 16,970100
 THB 60010 66020 68010
 HKD 2,410 2,900 2,920
 NZD - 14,830510 -

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net