Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,45055 25,53055

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,780 24,860 25,170
 AUD 16,025 16,073 16,523
 CAD 17,926 17,980 18,446
 JPY 160 161 165
 EUR 26,284 26,363 27,046
 CHF 26,974 27,055 27,756
 GBP 30,790 30,882 31,682
 CNY - 3,393 3,526
 SGD 18,133 18,187 18,658
 THB 660 676 705
 HKD 2,500 3,151 3,233
 NZD 14,683 14,756 15,153

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.net