Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,80060 24,850110

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,360 24,380 24,640
 AUD 16,423 16,472 16,846
 CAD 18,001 18,055 18,447
 JPY 177 178 182
 EUR 25,226 25,302 25,852
 CHF 25,581 25,658 26,216
 GBP 29,312 29,400 30,039
 CNY - 3,395 3,514
 SGD 17,796 17,849 18,236
 THB 673 690 717
 HKD 2,500 3,108 3,176
 NZD 15,273 15,349 15,698

Giá USD Các Ngân Hàng© 2022 - giavangsjc.net