Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,370 24,450

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23.54 - 23.91
 AUD 15.09 - 15.73
 CAD 17,621 17,674 18,106
 JPY 15,949 - 16,884
 EUR 25.41 - 26.84
 CHF 26,751 26,831 27,486
 GBP 29.33 - 30.58
 CNY - 3,253 3,376
 SGD 17,509 17,562 17,991
 THB 660 676 705
 HKD 2,500 3,002 3,075
 NZD 14,267 14,338 14,703

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net