Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,80060 24,850110

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,440 24,440 24,660
 AUD 16,297 16,414 17,015
 CAD 17,855 18,020 18,605
 JPY 175 176 182
 EUR 25,104 25,155 26,077
 CHF 25,631 25,631 26,464
 GBP 28,952 29,220 30,169
 SGD 17,632 17,795 18,373
 THB 676 676 726
 HKD 3,069 3,097 3,198
 NZD 15,270 15,270 15,766

Giá USD Các Ngân Hàng© 2022 - giavangsjc.net