Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,370 24,450

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,283 24,283 24,503
 AUD 15,143 15,252 15,811
 CAD 17,637 17,800 18,379
 JPY 159 160 166
 EUR 25,134 25,185 26,109
 CHF 26,077 26,077 26,925
 GBP 28,879 29,145 30,093
 SGD 17,340 17,500 18,070
 THB 642 642 689
 HKD 3,040 3,068 3,168
 NZD 14,238 14,238 14,701

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net