Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,45055 25,53055

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,848 24,848 25,072
 AUD 16,011 16,127 16,717
 CAD 17,953 18,119 18,708
 JPY 161 162 168
 EUR 26,509 26,563 27,536
 CHF 27,240 27,240 28,125
 GBP 30,758 31,042 32,051
 SGD 18,049 18,216 18,808
 THB 655 655 704
 HKD 3,109 3,138 3,239
 NZD 14,791 14,791 15,271

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.net