Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,94030 23,970

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23.19 23.19 23.37
 AUD 15.64 15.76 16.32
 CAD 17.63 17.81 18.36
 JPY 1,669 16,872 17,364
 EUR 23.89 24.01 24.76
 CHF 24 24 24.75
 GBP 27.6 27.87 28.74
 SGD 16.33 16.49 17
 THB 636 636 682
 HKD 2.89 2.92 3.01
 NZD 14.29 14.29 14.74

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net