Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,17010 23,20010

Tỷ giá MaritimeBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,055 - 23,2255
 AUD 17,01431 - 17,420130
 CAD 17,836103 - 18,19757
 JPY 2211 - 2251
 EUR 27,80035 - 28,768168
 CHF 25,80986 - 26,19945
 GBP 30,953120 - 31,333123
 CNY 3,4537 - 3,6258
 SGD 17,01149 - 17,51053
 THB 7381 - 7911
 TWD 706 - 798
 MYR 5,057 - 5,533
 DKK 3,5678 - 3,98510
 HKD 2,922 - 3,046
 KRW 18.61.16 - 22.71
 NOK 2,48019 - 2,80823
 NZD 16,12113 - 16,61010
 RUB - 275 353
 SEK 2,62814 - 2,90817

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net