Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,17010 23,20010

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,05010 23,06010 23,2205
 AUD 16,94766 17,01766 17,37766
 CAD 17,70878 17,82878 18,12878
 JPY 2191 2201 2251
 EUR 27,91188 27,91188 28,29188
 CHF 25,662117 25,762117 26,162117
 GBP 30,718204 30,818204 31,418204
 CNY - 3,50510 3,57010
 SGD 17,13857 17,18857 17,48857
 THB 729 751 796
 HKD 2,924 2,959 3,019

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net