Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,94030 23,970

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,140 23,150 23,400
 AUD 15,599 15,729 16,359
 CAD 17,646 17,816 18,336
 JPY 167 168 174
 EUR 24,061 24,061 24,691
 CHF 23,884 24,084 24,634
 GBP 27,797 27,927 28,627
 CNY - 3,443 3,508
 SGD 16,328 16,428 17,028
 THB 619 641 686
 HKD 2,905 2,935 3,000

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net