Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,45055 25,53055

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,218 - 25,190
 AUD 15,991 16,091 16,571
 CAD 17,819 17,919 18,557
 JPY 159 160 166
 EUR 26,469 26,469 27,139
 CHF 27,071 27,151 27,821
 GBP 30,892 31,002 31,782
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 16,085 16,185 16,705
 THB 587 609 654
 HKD 3,129 3,159 3,229

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.net