Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,80060 24,850110

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,510 - 24,800
 AUD 16,419 16,519 16,999
 CAD 17,930 18,030 18,668
 JPY 176 177 183
 EUR 25,366 25,366 26,036
 CHF 25,751 25,851 26,451
 GBP 29,361 29,461 30,131
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 16,085 16,185 16,705
 THB 587 609 654
 HKD 3,098 3,128 3,198

Giá USD Các Ngân Hàng© 2022 - giavangsjc.net