Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,370 24,450

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,224 - 24,560
 AUD 15,188 15,288 15,768
 CAD 17,655 17,755 18,393
 JPY 159 160 166
 EUR 25,321 25,321 25,991
 CHF 26,120 26,210 26,840
 GBP 29,209 29,309 29,979
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 16,085 16,185 16,705
 THB 587 609 654
 HKD 3,058 3,088 3,158

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net