Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,370 24,450

Tỷ giá Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,715 24,755 24,888
 AUD 15,413 15,513 16,025
 CAD 17,736 17,936 18,444
 JPY 164 165 172
 EUR 24,162 24,262 24,982
 CHF 24,553 24,653 25,172
 GBP 27,749 27,799 28,415
 CNY - 3,331 3,503
 SGD 17,180 17,280 17,791
 THB - 625 711
 TWD - 792 889
 MYR - 5,385 5,840
 DKK - 3,266 3,536
 HKD - 3,084 3,299
 KRW - 15.65 20
 NOK - 2,394 2,544
 NZD - 13,987 14,403
 SEK - 2,305 2,562

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2023 - giavangsjc.net