Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,97070 25,07070

Tỷ giá Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,325 24,375 24,790
 AUD 15,859 15,909 16,322
 CAD 17,972 18,022 18,427
 JPY 161 162 166
 EUR 26,225 26,275 26,783
 CHF 27,609 27,659 28,084
 GBP 30,706 30,756 31,230
 CNY - 3,372 -
 SGD 18,079 18,079 18,443
 THB - 640 -
 TWD - 777 -
 MYR - 5,337 -
 DKK - 3,490 -
 HKD - 3,120 -
 KRW - 18.4 -
 NOK - 2,330 -
 NZD - 14,905 -
 SEK - 2,360 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.net