Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,94030 23,970

Tỷ giá Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,155 23,211 23,410
 AUD 15,556 15,656 16,167
 CAD 17,637 17,837 18,352
 JPY 169 170 177
 EUR 23,960 24,060 24,780
 CHF 24,027 24,127 24,647
 GBP 27,878 27,928 28,552
 CNY - 3,405 3,581
 SGD 16,518 16,618 16,826
 THB - 629 715
 TWD - 824 922
 MYR - 5,371 5,843
 DKK - 3,243 3,512
 HKD - 2,862 3,073
 KRW - 17.97 20.16
 NOK - 2,353 2,503
 NZD - 14,192 14,608
 SEK - 2,274 2,523

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net