Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,94030 23,970

Tỷ giá TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,105 23,140 23,420
 AUD 15,441 15,691 16,298
 CAD 17,722 17,803 18,375
 JPY 166 168 176
 EUR 23,796 23,996 25,084
 CHF 23,985 23,995 24,831
 GBP 27,572 27,852 28,747
 CNY 2,915 3,438 3,595
 SGD 16,391 16,485 17,017
 THB 628 647 672
 MYR 5,275 5,229 5,522
 DKK 3,183 3,218 3,347
 HKD 2,712 2,920 3,036
 INR 282 294 306
 KRW 16.84 17.32 18.99
 KWD 76,674 75,713 78,751
 NOK 2,193 2,318 2,416
 RUB 225 289 523
 NZD 14,347 14,240 14,832
 SEK 2,106 2,229 2,324

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net