Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,17010 23,20010

Tỷ giá TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,994 23,0408 23,21810
 AUD 16,76783 16,93163 17,45965
 CAD 17,65379 17,70466 18,25769
 JPY 2171 2191 2261
 EUR 27,56397 27,65065 28,76767
 CHF 25,543112 25,566103 26,365106
 GBP 30,485220 30,629194 31,587200
 CNY 2,9806 3,5206 3,6706
 SGD 17,02563 17,08151 17,61553
 THB 7351 7531 7811
 MYR 5,6063 5,6372 5,8643
 DKK 3,6789 3,7089 3,8469
 HKD 2,727 2,924 3,059
 INR 300 313 326
 KRW 20.050.07 20.360.13 22.310.15
 KWD 76,815128 76,865128 77,699130
 NOK 2,46810 2,57810 2,68610
 RUB 2493 3102 3453
 NZD 16,18818 16,33818 16,64818
 SEK 2,5696 2,6856 2,7976

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net