Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,80060 24,850110

Tỷ giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,362 24,370 24,665
 AUD 16,217 16,484 17,118
 CAD 17,761 18,035 18,663
 JPY 173 176 186
 EUR 25,009 25,312 26,351
 CHF 25,395 25,750 26,399
 GBP 28,908 29,278 30,222
 CNY - 3,040 3,470
 SGD 17,547 17,820 18,447
 THB 617 680 733
 MYR - 5,330 5,680
 HKD - 3,017 3,221
 KRW - - 19

Giá USD Các Ngân Hàng© 2022 - giavangsjc.net