Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,80060 24,850110

Tỷ giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,080 24,100 24,840
 AUD 16,374 16,523 17,111
 CAD 17,963 18,108 18,673
 JPY 176 177 182
 EUR 25,257 25,358 26,149
 CHF - 25,621 -
 GBP 29,137 29,402 30,146
 SGD 17,620 17,780 18,495
 DKK - 3,380 -
 HKD - 3,075 -
 NOK - 2,383 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2022 - giavangsjc.net