Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,17010 23,20010

Tỷ giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,02010 23,04010 23,22010
 AUD 16,79022 16,94222 17,46298
 CAD 17,67853 17,82154 18,171134
 JPY 215 217 221
 EUR 27,80975 27,92176 28,469201
 CHF - 25,63947 26,605183
 GBP 30,619209 30,897211 31,504350
 SGD 16,499 16,649 16,909
 DKK - 3,7034 3,92521
 HKD - 2,9138 3,1155
 NOK - 2,425 2,642

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net