Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,45055 25,53055

Tỷ giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,790 24,850 25,250
 AUD 15,928 16,058 16,672
 CAD 17,823 17,953 18,613
 JPY 164 166 171
 EUR 26,229 26,329 27,165
 CHF - 26,962 -
 GBP 30,582 30,842 31,855
 SGD 17,998 18,128 18,799
 DKK - 3,504 -
 HKD - 3,109 -
 NOK - 2,251 -

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2024 - giavangsjc.net