Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,48030 23,53020

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,270 23,300 23,640
 AUD 15,35311 15,50812 16,00812
 CAD 16,91723 17,08823 17,63923
 JPY 1711 1731 1811
 EUR 24,94194 25,19395 26,33899
 CHF 25,03066 25,28366 26,09768
 GBP 28,33987 28,62688 29,54891
 CNY 3,3453 3,3793 3,4883
 SGD 17,228 17,402 17,963
 THB 6082 6752 7012
 MYR - 5,2624 5,3784
 DKK - 3,37413 3,50313
 HKD 2,9140 2,9430 3,0380
 INR - 2850 2970
 KRW 15.650.02 17.390.03 19.060.02
 KWD - 76,30650 79,36752
 NOK - 2,2147 2,3088
 RUB - - 2890
 SEK - 2,22013 2,31514

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net