Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,62020 24,70050

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,03030 24,06030 24,40030
 AUD 15,608130 15,765131 16,272135
 CAD 17,39812 17,57312 18,13812
 JPY 1643 1653 1733
 EUR 25,47330 25,73130 26,87232
 CHF 26,98733 27,26034 28,13635
 GBP 29,72544 30,02644 30,99145
 CNY 3,3172 3,3512 3,4592
 SGD 17,67052 17,84852 18,42254
 THB 6081 6761 7021
 MYR - 5,1395 5,2525
 DKK - 3,4424 3,5744
 HKD 3,0225 3,0535 3,1515
 INR - 2900 3020
 KRW 16.040.19 17.820.21 19.440.23
 KWD - 78,44721 81,58921
 NOK - 2,18923 2,28223
 RUB - - 2492
 SEK - 2,28718 2,38419

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net