Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,94030 23,970

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,130 23,160 23,440
 AUD 15,460 15,616 16,105
 CAD 17,589 17,767 18,324
 JPY 167 169 177
 EUR 23,738 23,978 25,046
 CHF 23,712 23,952 24,702
 GBP 27,508 27,786 28,657
 CNY 3,407 3,442 3,550
 SGD 16,298 16,463 16,979
 THB 578 642 667
 MYR - 5,231 5,342
 DKK - 3,216 3,336
 HKD 2,895 2,924 3,016
 INR - 294 306
 KRW 15.54 17.27 18.92
 KWD - 75,786 78,759
 NOK - 2,299 2,395
 RUB - - 380
 SEK - 2,218 2,311

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net