Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,17010 23,20010

Tỷ giá Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,998 23,048 23,228
 AUD 16,95753 17,08753 17,55753
 CAD 17,751107 17,867107 18,338107
 JPY 2171 2171 2261
 EUR 27,70891 27,73391 28,81391
 CHF 25,66393 25,76893 26,26893
 CNY - 3,4969 3,5719
 GBP 30,744104 30,794104 31,754104
 SGD 16,94754 16,99754 17,54754
 THB 7140 7580 7820
 DKK - 3,72511 3,85511
 HKD 2,909 2,924 3,059
 KRW 19.390.03 20.190.03 22.990.03
 NOK - 2,60124 2,68124
 NZD 16,14925 16,23225 16,51925
 SEK - 2,71313 2,76313

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net