Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,80060 24,850110

Tỷ giá Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD - 24,280 24,680
 AUD - 16,371 17,071
 CAD - 17,944 18,644
 JPY - 175 185
 EUR - 24,707 25,997
 CHF - 25,416 26,366
 GBP - 29,181 30,351
 CNY - 3,384 3,524
 SGD - 17,475 18,275
 THB - 687 715
 DKK - 3,347 3,517
 HKD - 3,024 3,219
 KRW - 16.75 20.55
 NOK - 2,415 2,535
 NZD - 15,292 15,702
 SEK - 2,263 2,398

Giá USD Các Ngân Hàng© 2022 - giavangsjc.net