Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,94030 23,970

Tỷ giá Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD - 23,085 23,525
 AUD - 15,58218 16,28218
 CAD - 17,78948 18,48948
 JPY - 1680 1780
 EUR - 23,45591 24,74591
 CHF - 23,78912 24,73912
 GBP - 27,64039 28,81039
 CNY - 3,4081 3,5481
 SGD - 16,13930 16,93930
 THB - 6421 6701
 DKK - 3,17713 3,34713
 HKD - 2,850 3,045
 KRW - 15.940.03 19.740.03
 NOK - 2,25814 2,37814
 NZD - 14,21882 14,62882
 SEK - 2,1865 2,3215

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net