Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 23,160

Tỷ giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,84010 22,86010 23,02010
 AUD 16,67483 16,78383 17,16985
 CAD 18,05781 18,16681 18,51082
 JPY 2071 2081 2121
 EUR 26,96754 27,07554 27,47755
 CHF - 25,1125 -
 GBP - 31,62348 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 728 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,007 -
 NZD - 16,408 -

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net