Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,08010 24,13010

Tỷ giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,700 23,770 24,050
 AUD 15,066140 15,164142 15,540145
 CAD 17,14081 17,24382 17,60084
 JPY 1620 1630 1670
 EUR 23,101212 23,194213 23,674217
 CHF - 23,846194 -
 GBP - 26,502249 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 634 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,108 -
 NZD - 13,400621 -

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net