Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,42020 23,47040

Tỷ giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,970 22,990 23,150
 AUD 17,472 17,586 17,989
 CAD 17,835 17,943 18,281
 JPY 219 220 224
 EUR 27,578 27,689 28,211
 CHF - 25,710 -
 GBP - 31,106 -
 SGD 17,073 17,185 17,509
 THB - 760 -
 TWD - 852 -
 HKD - 2,948 -
 NZD - 16,240 -

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net