Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,850 23,880

Tỷ giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,08020 23,10020 23,29020
 AUD 16,26989 16,37589 16,77292
 CAD 17,92597 18,03397 18,39699
 JPY 1801 1811 1841
 EUR 24,54359 24,64159 25,13761
 CHF - 23,9224 -
 GBP - 28,97055 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 660 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,0071 -
 NZD - 14,357 -

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net