Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,64090 23,690140

Tỷ giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,970 22,990 23,150
 AUD 17,6574 17,7735 18,056120
 CAD 18,23459 18,34459 18,59930
 JPY 2111 2121 2150
 EUR 27,48622 27,59621 27,980114
 CHF - 25,00439 -
 GBP - 31,95024 -
 SGD 17,14746 17,25946 17,49939
 THB - 731 -
 TWD - 8480 -
 HKD - 3,03113 -
 NZD - 16,51457 -

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net