Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,62020 24,70050

Tỷ giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,080 24,130 24,430
 AUD 15,60911 15,71111 16,17186
 CAD 17,54628 17,65229 18,09643
 JPY 165 166 170
 EUR 24,730 24,830 25,456
 CHF - 27,37538 -
 GBP - 28,887 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 675 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,070 -
 NZD - 14,512 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net