Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,45040 23,53010

Tỷ giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,200 23,33010 23,700
 AUD 15,056108 15,155110 15,599112
 CAD 16,96437 17,06637 17,49637
 JPY 1650 1650 1700
 EUR 24,77710 24,87611 25,50311
 CHF - 25,64611 -
 GBP - 28,64324 -
 SGD 17,055 17,166 17,405
 THB - 675 -
 TWD - 853 -
 HKD - 3,072 -
 NZD - 14,512 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net