Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,23010 23,27010

Tỷ giá ACB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,090 23,110 23,260
 AUD 16,00951 16,11451 16,47651
 CAD 17,1396 17,2427 17,5596
 JPY 2181 2201 2241
 EUR 26,65484 26,76185 27,25287
 CHF - 25,06627 -
 GBP - 29,75421 -
 SGD 16,71024 16,81925 17,12825
 THB - 736 -
 TWD - 840 -
 HKD - 2,963 -
 NZD - 15,16361 -

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net