Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,08010 24,13010

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,710 23,7355 24,0155
 AUD 14,948242 15,008243 15,593246
 CAD 17,099187 17,168187 17,574193
 JPY 1620 1620 1690
 EUR 22,971291 22,983292 24,146145
 CHF 23,691221 23,786222 24,434232
 GBP 26,120510 26,278513 26,948519
 SGD 16,44282 16,50882 16,89185
 THB 6182 6202 6552
 HKD 2,9831 2,9951 3,0891
 KRW - 16.220.08 18.620.09
 NZD - 13,258275 13,751278

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net