Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,20030 23,23030

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,090 23,095 23,255
 AUD 16,155 16,220 16,758
 CAD 17,357 17,427 17,793
 JPY 218 219 224
 EUR 26,969 27,037 27,653
 CHF 25,096 25,197 25,825
 GBP 29,832 30,012 30,569
 SGD 16,818 16,886 17,235
 THB 711 714 762
 HKD 2,934 2,946 3,030
 KRW - 19.47 21.41
 NZD - 15,216 15,677

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net