Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,850 23,880

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,050 23,060 23,330
 AUD 16,11115 16,17615 16,75416
 CAD 17,87448 17,94648 18,37750
 JPY 1801 1811 1851
 EUR 24,50685 24,52485 25,43186
 CHF 23,78480 23,88081 24,52983
 GBP 28,76838 28,94239 29,61940
 SGD 16,6386 16,7056 17,0927
 THB 656 659 698
 HKD 2,899 2,911 3,001
 KRW - 17.60.05 19.260.05
 NZD - 14,78339 15,27640

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net