Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,42020 23,47040

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,970 22,990 23,150
 AUD 17,403 17,473 18,019
 CAD 17,841 17,913 18,296
 JPY 219 220 225
 EUR 27,504 27,547 28,194
 CHF 25,464 25,566 26,212
 GBP 30,893 31,079 31,643
 SGD 17,090 17,159 17,519
 THB 736 739 791
 HKD 2,920 2,932 3,015
 KRW - 19.96 22
 NZD - 16,196 16,663

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net