Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,64090 23,690140

Tỷ giá Agribank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,970 22,990 23,160
 AUD 17,567 17,638 18,184
 CAD 18,142 18,215 18,609
 JPY 210 211 216
 EUR 27,402 27,472 28,091
 CHF 24,786 24,886 25,504
 GBP 31,799 31,991 32,560
 SGD 17,094 17,163 17,522
 THB 710 713 761
 HKD 2,915 2,927 3,010
 KRW - 19.72 21.72
 NZD - 16,343 16,812

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net