Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,20030 23,23030

Tỷ giá Baoviet

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,080 23,100 23,270
 AUD - 16,357 16,673
 CAD - 17,499 17,765
 JPY - 220 223
 EUR 27,088 27,137 27,584
 CHF - 25,359 25,735
 GBP - 30,128 30,473
 SGD - 16,951 17,217

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net