Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,850 23,880

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,05515 23,05515 23,33515
 AUD 16,161125 16,259127 16,800130
 CAD 17,788102 17,896103 18,461107
 JPY 1790 1800 1880
 EUR 24,461173 24,527174 25,599181
 CHF 23,69176 23,83476 24,61676
 GBP 28,669160 28,842161 29,910161
 CNY - 3,3883 3,4993
 SGD 16,55062 16,65062 17,19156
 THB 6422 6482 7082
 TWD 7154 - 8124
 MYR 4,95419 - 5,43820
 DKK - 3,29824 3,40625
 HKD 2,8932 2,9142 2,9972
 KRW 16.530.13 - 20.20.17
 NOK - 2,39821 2,47823
 RUB - 32527 41735
 NZD 14,825106 14,915108 15,268103
 SEK - 2,32214 2,39814

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net