Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,370 24,450

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,250 24,250 24,550
 AUD 15,243 15,335 15,764
 CAD 17,706 17,812 18,350
 JPY 160 161 168
 EUR 25,150 25,218 26,327
 CHF 25,936 26,093 26,895
 GBP 28,985 29,160 30,058
 CNY - 3,305 3,393
 SGD 17,428 17,533 18,026
 THB 635 641 685
 TWD 684 - 826
 MYR 4,849 - 5,460
 DKK - 3,381 3,492
 HKD 3,052 3,073 3,162
 KRW 15.96 - 18.97
 NOK - 2,236 2,310
 RUB - 228 293
 NZD 14,237 14,323 14,718
 SEK - 2,174 2,246

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net