Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,45040 23,53010

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,3255 23,3255 23,6255
 AUD 15,01025 15,10024 15,56025
 CAD 16,89729 16,99930 17,52027
 JPY 1631 1641 1721
 EUR 24,72510 24,79210 25,9125
 CHF 25,37925 25,53325 26,34023
 GBP 28,3676 28,5386 29,6211
 CNY - 3,2688 3,3778
 SGD 17,00614 17,10913 17,59516
 THB 6393 6453 7053
 TWD 6921 - 8371
 MYR 4,7657 - 5,37311
 DKK - 3,3281 3,439
 HKD 2,934 2,9551 3,041
 KRW 15.880.02 17.540.01 19.010.02
 NOK - 2,08212 2,15311
 RUB - 265 340
 NZD 13,95954 14,04354 14,39148
 SEK - 2,1365 2,2085

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net