Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,42020 23,47040

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,960 22,960 23,160
 AUD 17,434 17,539 18,045
 CAD 17,714 17,821 18,389
 JPY 215 217 225
 EUR 27,474 27,548 28,596
 CHF 25,381 25,535 26,334
 GBP 30,696 30,882 31,761
 CNY - 3,504 3,606
 SGD 17,027 17,130 17,592
 TWD 745 - 844
 THB 727 734 799
 MYR 5,337 - 5,838
 DKK - 3,702 3,811
 HKD 2,918 2,938 3,012
 KRW 18.74 - 22.82
 NOK - 2,660 2,739
 RUB - 283 362
 NZD 16,183 16,280 16,616
 SEK - 2,719 2,799

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net