Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,64090 23,690140

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,975 22,975 23,175
 AUD 17,54271 17,64871 18,15773
 CAD 18,0632 18,1722 18,7523
 JPY 2071 2091 2171
 EUR 27,30664 27,38064 28,42864
 CHF 24,64232 24,79033 25,56039
 GBP 31,478117 31,668118 32,754115
 CNY - 3,5043 3,6074
 SGD 17,0129 17,1159 17,5935
 TWD 7441 - 8432
 THB 6982 7052 7672
 MYR 5,2543 - 5,750
 DKK - 3,6819 3,7899
 HKD 2,915 2,936 3,009
 KRW 18.540.05 20.4820.48 21.641
 NOK - 2,72717 2,80817
 RUB - 2722 3492
 NZD 16,35921 16,45820 16,79414
 SEK - 2,7055 2,7865

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net