Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,08010 24,13010

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,76025 23,76025 24,04025
 AUD 14,970202 15,061202 15,555212
 CAD 17,027137 17,130138 17,664142
 JPY 1610 1620 1690
 EUR 22,980225 23,043224 24,042235
 CHF 23,650209 23,793210 24,526217
 GBP 26,156288 26,314290 27,279300
 CNY - 3,3054 3,4144
 SGD 16,36753 16,46653 16,94555
 THB 6042 6102 6652
 TWD 6833 - 7754
 MYR 4,80816 - 5,27517
 DKK - 3,09930 3,19931
 HKD 2,9823 3,0033 3,0873
 KRW 15.140.09 - 17.720.11
 NOK - 2,19345 2,26447
 RUB - 3526 4518
 NZD 13,256247 13,336248 13,652254
 SEK - 2,10933 2,17834

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net