Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,23010 23,27010

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,090 23,090 23,270
 AUD 15,969 16,065 16,521
 CAD 17,058 17,161 17,616
 JPY 216 218 225
 EUR 26,638 26,710 27,708
 CHF 24,827 24,977 25,729
 GBP 29,317 29,494 30,073
 CNY - 3,415 3,512
 SGD 16,677 16,778 17,212
 TWD 734 - 831
 THB 704 711 773
 MYR 5,225 - 5,711
 DKK - 3,587 3,688
 HKD 2,934 2,955 3,026
 KRW 18.32 - 22.29
 NOK - 2,389 2,457
 RUB - 265 339
 NZD 15,103 15,195 15,492
 SEK - 2,560 2,633

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net