Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,97070 25,07070

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,390 24,390 24,700
 AUD 15,719 15,814 16,268
 CAD 17,799 17,906 18,451
 JPY 159 160 168
 EUR 25,951 26,021 27,152
 CHF 27,218 27,382 28,234
 GBP 30,235 30,417 31,375
 CNY - 3,374 3,466
 SGD 17,864 17,972 18,479
 THB 649 656 701
 TWD 704 - 851
 MYR 4,788 - 5,394
 DKK - 3,490 3,606
 HKD 3,072 3,093 3,183
 KRW 16.1 17.79 18.92
 NOK - 2,299 2,376
 RUB - 240 308
 NZD 14,804 14,893 15,302
 SEK - 2,320 2,398

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.net