Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 23,160

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,84010 22,84010 23,04010
 AUD 16,60894 16,70894 17,209100
 CAD 17,92378 18,03179 18,60781
 JPY 2051 2061 2141
 EUR 26,64214 26,71414 27,74714
 CHF 24,78911 24,93811 25,72311
 GBP 31,18752 31,37553 32,45354
 CNY - 3,4991 3,6011
 SGD 16,6185 16,7195 17,2096
 TWD 7440 - 8430
 THB 6581 6652 7231
 MYR 5,0890 - 5,5670
 DKK - 3,6092 3,7152
 HKD 2,8941 2,9141 2,9872
 KRW 17.910.03 - 21.80.03
 NOK - 2,5652 2,6412
 RUB - 2851 3641
 NZD 15,82788 15,92389 16,24283
 SEK - 2,6311 2,7091

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net