Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,46030 23,56020

Tỷ giá BIDV

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,300 23,300 23,600
 AUD 16,082 16,179 16,692
 CAD 17,045 17,148 17,703
 JPY 176 177 185
 EUR 24,876 24,943 26,083
 CHF 24,713 24,863 25,656
 GBP 28,254 28,425 29,348
 CNY - 3,414 3,528
 SGD 17,417 17,522 18,055
 THB 673 679 742
 TWD 704 - 800
 MYR 5,145 - 5,653
 DKK - 3,352 3,464
 HKD 2,928 2,949 3,035
 KRW 16.97 - 19.89
 NOK - 2,293 2,370
 RUB - 301 387
 NZD 14,808 14,897 15,261
 SEK - 2,207 2,281

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net