Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,370 24,450

Tỷ giá DongABank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,250 24,250 24,550
 AUD 15,320 15,410 15,730
 CAD 17,820 17,930 18,290
 JPY 159 162 166
 EUR 25,290 25,410 25,920
 CHF 22,610 26,250 23,080
 GBP 29,230 29,360 30,000
 SGD 17,480 17,640 17,990
 THB 600 650 680
 HKD 2,410 2,900 3,060
 NZD - 14,370 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net