Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,850 23,880

Tỷ giá DongABank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,110 23,110 23,300
 AUD 16,370120 16,440120 16,670130
 CAD 18,000100 18,080100 18,330110
 JPY 1780 1820 1840
 EUR 24,670160 24,770160 25,110170
 CHF 22,610 24,02070 23,080
 GBP 28,990140 29,100130 29,500130
 SGD 16,68070 16,83070 17,05070
 THB 610 660 680
 HKD 2,410 2,900 2,920
 NZD - 15,000100 -

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net