Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,46030 23,56020

Tỷ giá DongABank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,320 23,320 23,630
 AUD 16,260 16,360 16,710
 CAD 17,220 17,330 17,700
 JPY 177 179 182
 EUR 25,080 25,200 25,730
 CHF 22,610 25,100 23,080
 GBP 28,570 28,700 29,300
 SGD 17,530 17,690 18,050
 THB 640 700 730
 HKD 2,410 2,900 2,920
 NZD - 15,000 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net