Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,08010 24,13010

Tỷ giá DongABank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,780 23,780 24,040
 AUD 15,130180 15,220180 15,510170
 CAD 17,180120 17,280130 17,600120
 JPY 1620 1640 1670
 EUR 23,160200 23,260200 23,700180
 CHF 22,610 23,950210 23,080
 GBP 26,440270 26,560270 27,040270
 SGD 16,45040 16,60040 16,89040
 THB 570 630 660
 HKD 2,410 2,900 2,920
 NZD - 13,410230 -

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net