Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,64090 23,690140

Tỷ giá DongABank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,990 22,990 23,150
 AUD 17,71090 17,78090 18,03090
 CAD 18,260 18,34010 18,600
 JPY 2081 2121 2151
 EUR 27,48080 27,59080 27,97080
 CHF 22,610 24,99050 23,080
 GBP 31,810140 31,940130 32,370140
 SGD 17,10020 17,26010 17,49010
 THB 660 720 740
 HKD 2,410 2,950 2,920
 NZD - 16,51030 -

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net