Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,23010 23,27010

Tỷ giá DongABank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,120 23,120 23,250
 AUD 16,120 16,190 16,420
 CAD 17,200 17,280 17,520
 JPY 216 221 223
 EUR 26,790 26,900 27,270
 CHF 22,610 25,160 23,080
 GBP 29,660 29,780 30,190
 SGD 16,710 16,860 17,090
 THB 670 730 750
 HKD 2,410 2,970 2,920
 NZD - 15,250 -

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net