Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,08010 24,13010

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,74010 23,76010 23,99010
 AUD 15,110147 15,155148 15,486152
 CAD 17,16595 17,21696 17,57598
 JPY 163 163 1661
 EUR 23,099246 23,168247 23,652251
 CHF 23,785215 23,856216 24,354221
 GBP 26,350306 26,429307 26,981312
 CNY - 3,3003 3,4133
 SGD 16,48664 16,53565 16,88067
 THB 6152 6302 6532
 HKD 2,500 3,0102 3,0731
 NZD 13,296182 13,362183 13,655187

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net