Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,46030 23,56020

Tỷ giá Eximbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,310 23,330 23,570
 AUD 16,198 16,247 16,614
 CAD 17,191 17,243 17,615
 JPY 178 178 182
 EUR 25,051 25,126 25,668
 CHF 24,925 25,000 25,540
 GBP 28,486 28,571 29,188
 CNY - 3,413 3,532
 SGD 17,564 17,617 17,997
 THB 689 706 733
 HKD 2,500 2,960 3,024
 NZD 14,844 14,918 15,255

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net