Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,62020 24,70050

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,167 24,167 24,385
 AUD 15,624121 15,736121 16,313126
 CAD 17,4206 17,5816 18,1537
 JPY 1655 1664 1724
 EUR 25,67159 25,72359 26,66661
 CHF 27,3039 27,3039 28,1918
 GBP 29,79680 30,07180 31,04883
 SGD 17,70463 17,86864 18,44866
 THB 6661 6661 7151
 HKD 3,0301 3,0582 3,1572
 NZD 14,73275 14,73275 15,21077

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net