Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 23,160

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,86510 22,86510 23,04510
 AUD 16,49444 16,62345 17,21246
 CAD 17,92029 18,09630 18,66330
 JPY 204 206 212
 EUR 26,7083 26,8333 27,6742
 CHF 24,9655 24,9655 25,7475
 GBP 31,10422 31,40923 32,39323
 SGD 16,54910 16,71210 17,23510
 THB 6731 6731 7221
 HKD 2,8792 2,9081 2,9991
 NZD 15,80940 15,80940 16,30441

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net