Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,64090 23,690140

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,990 22,990 23,170
 AUD 17,481 17,617 18,241
 CAD 17,974 18,151 18,719
 JPY 207 210 216
 EUR 27,235 27,363 28,219
 CHF 24,833 24,833 25,609
 GBP 31,479 31,789 32,783
 SGD 16,933 17,100 17,635
 THB 714 714 766
 HKD 2,898 2,926 3,018
 NZD 16,339 16,339 16,850

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net