Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,20030 23,23030

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,090 23,090 23,270
 AUD 16,094 16,219 16,793
 CAD 17,190 17,360 17,902
 JPY 216 218 224
 EUR 26,802 26,928 27,770
 CHF 25,142 25,142 25,927
 GBP 29,538 29,830 30,762
 SGD 16,655 16,819 17,345
 THB 715 715 767
 HKD 2,917 2,945 3,038
 NZD 15,228 15,228 15,703

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net