Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,45040 23,53010

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,3799 23,3799 23,5919
 AUD 14,98195 15,08895 15,64299
 CAD 16,84369 16,99869 17,55171
 JPY 1621 164 170
 EUR 24,69816 24,74816 25,65617
 CHF 25,5293 25,5293 26,3603
 GBP 28,29479 28,55479 29,48482
 SGD 16,94330 17,09930 17,65531
 THB 6512 6512 6993
 HKD 2,9231 2,9501 3,0461
 NZD 14,0201 14,0201 14,4761

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net