Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,850 23,880

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23.130.01 23.130.01 23.310.01
 AUD 16.060.02 16.190.01 16.760.02
 CAD 17.720.05 17.890.05 18.450.05
 JPY 17,81775 18,01175 18,53677
 EUR 24.430.09 24.550.09 25.320.09
 CHF 23.850.08 23.850.08 24.60.08
 GBP 28.570.06 28.850.06 29.750.06
 SGD 16.490.01 16.650.01 17.170.01
 THB 6561 6561 7031
 HKD 2.880 2.910 30
 NZD 14.80.04 14.80.04 15.270.04

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net