Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,46030 23,56020

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,346 23,346 23,558
 AUD 16,125 16,240 16,836
 CAD 17,084 17,241 17,803
 JPY 175 176 183
 EUR 24,945 24,995 25,913
 CHF 24,964 24,964 25,776
 GBP 28,263 28,523 29,452
 SGD 17,399 17,559 18,131
 THB 690 690 741
 HKD 2,918 2,945 3,041
 NZD 14,928 14,928 15,414

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net