Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,50020 23,53010

Tỷ giá HSBC

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,985 22,985 23,165
 AUD 17,466 17,602 18,225
 CAD 17,789 17,964 18,526
 JPY 217 219 226
 EUR 27,520 27,650 28,514
 CHF 25,672 25,672 26,475
 GBP 30,887 31,192 32,167
 SGD 17,005 17,173 17,710
 THB 745 745 798
 HKD 2,903 2,931 3,023
 NZD 16,401 16,401 16,915

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net