Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,42020 23,47040

Tỷ giá MaritimeBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,985 - 23,160
 AUD 17,505 - 18,111
 CAD 17,967 - 18,461
 JPY 220 - 225
 EUR 27,720 - 28,423
 CHF 25,757 - 26,189
 GBP 31,212 - 31,593
 CNY 3,469 - 3,642
 SGD 17,025 - 17,523
 THB 739 - 791
 TWD 706 - 798
 MYR 5,057 - 5,533
 DKK 3,545 - 3,961
 HKD 2,914 - 3,037
 KRW 18.94 - 22.71
 NOK 2,528 - 2,863
 NZD 16,237 - 16,819
 RUB - 275 353
 SEK 2,643 - 2,924

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net