Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 23,160

Tỷ giá MaritimeBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,005 - 23,188
 AUD 17,340 - 17,930
 CAD 18,180 - 18,697
 JPY 208 - 213
 EUR 27,237 - 27,851
 CHF 24,698 - 25,178
 GBP 31,755 - 32,287
 CNY 3,441 - 3,621
 SGD 16,911 - 17,560
 THB 709 - 762
 TWD 706 - 798
 MYR 5,057 - 5,533
 DKK 3,489 - 3,906
 HKD 2,904 - 3,035
 KRW 19.15 - 22.76
 NOK 2,557 - 2,904
 NZD 16,028 - 16,509
 RUB - 275 353
 SEK 2,572 - 2,851

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net