Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,23010 23,27010

Tỷ giá MaritimeBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,095 - 23,265
 AUD 16,15037 - 16,52016
 CAD 17,2521 - 17,69982
 JPY 2200 - 2241
 EUR 26,81666 - 27,415215
 CHF 25,12530 - 25,54531
 GBP 29,83333 - 30,345185
 CNY 3,3773 - 3,5473
 SGD 16,63920 - 17,12818
 THB 716 - 7661
 TWD 706 - 798
 MYR 5,057 - 5,533
 DKK 3,4269 - 3,8297
 HKD 2,927 - 3,0521
 KRW 18.82 - 21.63
 NOK 2,2852 - 2,5811
 NZD 15,12948 - 15,554101
 RUB - 275 353
 SEK 2,5002 - 2,791109

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net