Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,08010 24,13010

Tỷ giá Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,74411 23,78411 24,01911
 AUD 15,022148 15,122148 15,630148
 CAD 17,00478 17,20478 17,71374
 JPY 1620 1630 1690
 EUR 23,021189 23,121189 23,835190
 CHF 23,847144 23,947144 24,462144
 GBP 26,364253 26,414253 27,022260
 CNY - 3,2851 3,4581
 SGD 16,40846 16,50846 17,01747
 THB - 6132 6983
 TWD - 760 856
 MYR - 5,1702 5,6153
 DKK - 3,1352 3,4012
 HKD - 2,9591 3,1722
 KRW - 15.15 19.49
 NOK - 2,2981 2,4461
 NZD - 13,304168 13,716168
 SEK - 2,2111 2,4651

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net