Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,850 23,880

Tỷ giá Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,04030 23,06030 23,31720
 AUD 16,252104 16,352104 16,858102
 CAD 17,801106 18,001106 18,50899
 JPY 1800 1810 1870
 EUR 24,43141 24,53141 25,23934
 CHF 23,86627 23,96627 24,48122
 GBP 28,863 28,913 29,5293
 CNY - 3,3848 3,5557
 SGD 16,72247 16,82247 17,03247
 THB - 6542 7391
 TWD - 82072 91874
 MYR - 5,3444 5,8135
 DKK - 3,2273 3,4953
 HKD - 2,8862 3,0972
 KRW - 17.280.01 19.440.02
 NOK - 2,3412 2,4902
 NZD - 14,90789 15,32089
 SEK - 2,1912 2,4382

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net