Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,62020 24,70050

Tỷ giá Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,03743 24,08743 24,39240
 AUD 15,81388 15,86388 16,27293
 CAD 17,6534 17,7034 18,1086
 JPY 1661 1661 1731
 EUR 25,90912 25,95912 26,5679
 CHF 27,49988 27,54988 27,95884
 GBP 30,3191 30,3691 30,8355
 CNY - 3,3537 -
 SGD 17,9287 17,9787 18,39217
 THB - 6491 -
 TWD - 708 -
 MYR - 5,100 -
 DKK - 3,406 -
 HKD - 3,000 -
 KRW - 17.2 -
 NOK - 2,190 -
 NZD - 14,73746 -
 SEK - 2,180 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net