Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 23,160

Tỷ giá Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,82028 22,84048 23,00528
 AUD 16,6785 16,7785 17,1847
 CAD 18,11888 18,21888 18,42493
 JPY 2070 2090 2120
 EUR 27,01361 27,11361 27,42168
 CHF 25,12031 25,22031 25,47931
 GBP 31,63678 31,73678 31,94578
 CNY - 3,4747 3,6458
 SGD 16,74036 16,84036 17,04536
 THB - 6701 7561
 TWD - 7981 8951
 MYR - 5,3456 5,8187
 DKK - 3,6545 3,9315
 HKD - 2,8593 3,0694
 KRW - 19.770.03 21.990.03
 NOK - 2,7454 2,9033
 NZD - 15,82321 16,22915
 SEK - 2,6614 2,9183

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net