Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,64090 23,690140

Tỷ giá Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,974 22,99024 23,156
 AUD 17,68562 17,78562 18,18962
 CAD 18,25925 18,35925 18,56422
 JPY 2111 2121 2161
 EUR 27,56558 27,66558 27,97060
 CHF 24,96030 25,06030 25,31736
 GBP 31,935132 32,035132 32,247127
 CNY - 3,4843 3,6553
 SGD 17,15911 17,25911 17,46711
 THB - 7121 7971
 TWD - 805 902
 MYR - 5,381 5,855
 DKK - 3,657 3,933
 HKD - 2,884 3,094
 KRW - 20.37 22.6
 NOK - 2,641 2,796
 NZD - 16,40621 16,81718
 SEK - 2,655 2,911

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net