Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,23010 23,27010

Tỷ giá Sacombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,075 23,115 23,257
 AUD 16,08314 16,21518 16,415188
 CAD 17,1999 17,35363 17,55357
 JPY 2190 2192 2214
 EUR 26,79253 26,775170 27,000255
 CHF 25,07016 25,070116 25,300150
 GBP 29,7849 29,684209 29,950155
 CNY - 3,3922 3,5632
 SGD 16,75910 16,85910 17,06710
 THB - 7191 804
 TWD - 788 884
 MYR - 5,407 5,882
 DKK - 3,604 3,879
 HKD - 2,898 3,109
 KRW - 19.87 22.09
 NOK - 2,471 2,622
 NZD - 15,13330 15,54323
 SEK - 2,561 2,815

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net