Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,45040 23,53010

Tỷ giá SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,300 23,300 23,700
 AUD 15,390 15,480 15,80080
 CAD 16,89050 16,99050 17,690
 JPY 1631 1641 175
 EUR 24,400 24,470 25,830
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 27,990 28,100 29,72070
 SGD 17,04030 17,11030 17,730
 KRW - 17.6 20.7
 NZD - 14,570 14,71010

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net