Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,46030 23,56020

Tỷ giá SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,370 23,370 24,000
 AUD 16,070 16,160 17,250
 CAD 17,150 17,250 18,260
 JPY 176 177 187
 EUR 24,990 25,070 26,400
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 28,560 28,620 30,010
 SGD 17,550 17,620 18,630
 KRW - 19 22.1
 NZD - 14,820 15,850

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net