Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,64090 23,690140

Tỷ giá SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,000 23,000 23,160
 AUD 17,76090 17,81090 18,130100
 CAD 18,250 18,320 18,70010
 JPY 2110 2130 2160
 EUR 27,52040 27,60040 28,00040
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 31,850130 31,980130 32,390140
 SGD 17,23010 17,25010 17,52010
 KRW - 20.2 22.4
 NZD - 16,47010 16,84020

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net