Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,23010 23,27010

Tỷ giá SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,110 23,110 23,260
 AUD 16,11010 16,16010 16,510
 CAD 17,25010 17,32010 17,60020
 JPY 2201 2201 2241
 EUR 26,77070 26,85070 27,590280
 CHF 24,90050 25,05050 25,76060
 GBP 29,73040 29,85040 30,23040
 SGD 16,820 16,840 17,15010
 KRW - 20.2 22.4
 NZD - 15,24010 15,560

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net