Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,08010 24,13010

Tỷ giá SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,79010 23,79010 23,99010
 AUD 15,050180 15,140180 15,690180
 CAD 17,130120 17,230120 17,750130
 JPY 1620 1630 1681
 EUR 23,040230 23,110230 23,780220
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 26,430260 26,490260 27,100280
 SGD 16,49050 16,56050 17,06050
 KRW - 16.90.1 18.80.2
 NZD - 13,220260 13,820270

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net