Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 23,160

Tỷ giá SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,87010 22,87010 23,04010
 AUD 16,66050 16,75050 17,22020
 CAD 18,10030 18,20030 18,63060
 JPY 207 208 2120
 EUR 26,93010 27,01010 27,58030
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 31,51020 31,64020 32,24040
 SGD 16,76020 16,83020 17,22010
 KRW - 19.8 22
 NZD - 15,84050 16,32040

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net