Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,42020 23,47040

Tỷ giá SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,980 22,980 23,160
 AUD 17,610 17,660 18,030
 CAD 17,910 17,980 18,330
 JPY 219 221 224
 EUR 27,570 27,650 28,140
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 31,000 31,120 31,650
 SGD 17,200 17,220 17,560
 KRW - 20.7 23.1
 NZD - 16,290 16,680

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net