Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,850 23,880

Tỷ giá SCB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,10010 23,10010 23,31010
 AUD 16,250100 16,340100 16,88060
 CAD 17,87080 17,97080 18,510100
 JPY 1791 1801 1861
 EUR 24,550140 24,620140 25,290160
 CHF 25,110 25,260 25,900
 GBP 28,870130 28,990130 29,650150
 SGD 16,69060 16,76060 17,24070
 KRW - 18.50.1 20.10.2
 NZD - 14,83080 15,43090

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net