Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,42020 23,47040

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,980 22,990 23,150
 AUD 17,520 17,590 17,950
 CAD 17,850 17,970 18,270
 JPY 218 219 224
 EUR 27,697 27,697 28,097
 CHF 25,595 25,695 26,095
 GBP 30,973 31,073 31,673
 CNY - 3,522 3,587
 SGD 17,159 17,209 17,509
 THB 730 752 797
 HKD 2,916 2,951 3,011

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net