Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,850 23,880

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,08020 23,09020 23,3355
 AUD 16,23530 16,28530 16,68530
 CAD 17,89975 17,96975 18,36975
 JPY 1791 1801 1851
 EUR 24,72299 24,72299 25,15299
 CHF 23,90983 24,00983 24,45983
 GBP 28,88069 28,98069 29,63069
 CNY - 3,41423 3,47923
 SGD 16,65318 16,70318 17,10318
 THB 6411 6631 7081
 HKD 2,8971 2,9271 2,9921

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net