Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,45040 23,53010

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,62615 - 23,660
 AUD 15,00390 15,10390 15,58390
 CAD 16,82664 16,92664 17,56464
 JPY 1631 1641 1691
 EUR 24,8574 24,8574 25,5274
 CHF 25,56012 25,63012 26,26012
 GBP 28,58368 28,68368 29,35368
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 16,085 16,185 16,705
 THB 587 609 654
 HKD 2,9371 2,9671 3,0371

Giá USD Các Ngân Hàng



© 2023 - giavangsjc.net