Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,64090 23,690140

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,980 22,990 23,165
 AUD 17,679 17,749 18,109
 CAD 18,162 18,282 18,582
 JPY 209 210 215
 EUR 27,585 27,585 27,985
 CHF 24,913 25,013 25,413
 GBP 31,866 31,966 32,566
 CNY - 3,516 3,581
 SGD 17,168 17,218 17,518
 THB 702 724 769
 HKD 2,911 2,946 3,006

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net