Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,20030 23,23030

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,090 23,100 23,265
 AUD 16,259 16,329 16,689
 CAD 17,353 17,473 17,773
 JPY 217 218 223
 EUR 27,177 27,177 27,537
 CHF 25,223 25,323 25,723
 GBP 29,889 29,989 30,589
 CNY - 3,436 3,501
 SGD 16,878 16,928 17,228
 THB 703 725 770
 HKD 2,931 2,966 3,026

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net