Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,08010 24,13010

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,740 - 24,0455
 AUD 14,971226 15,071226 15,551226
 CAD 16,936189 17,036189 17,674189
 JPY 1610 1620 1670
 EUR 23,056293 23,056293 23,726293
 CHF 23,729231 23,829231 24,429231
 GBP 26,192500 26,292500 26,962500
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 16,085 16,185 16,705
 THB 587 609 654
 HKD 2,982 3,012 3,082

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net