Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,46030 23,56020

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,509 - 23,700
 AUD 16,203 16,303 16,783
 CAD 17,094 17,194 17,832
 JPY 176 177 183
 EUR 25,154 25,154 25,804
 CHF 25,014 25,114 25,714
 GBP 28,590 28,690 29,360
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 16,085 16,185 16,705
 THB 587 609 654
 HKD 2,935 2,965 3,035

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net