Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,62020 24,70050

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,0938 - 24.4324405.57
 AUD 15,693122 15,793122 16,273122
 CAD 17,4388 17,5388 18,1768
 JPY 1654 1664 1724
 EUR 25,88553 25,88553 26,55553
 CHF 27,3745 27,4645 28,0945
 GBP 30,17183 30,27183 30,94183
 CNY - 3,264 3,343
 SGD 16,085 16,185 16,705
 THB 587 609 654
 HKD 3,0473 3,0773 3,1473

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net