Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 23,160

Tỷ giá SHBBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,85010 22,86010 23,04010
 AUD 16,65736 16,72736 17,08736
 CAD 18,09538 18,21538 18,51538
 JPY 2060 2070 2120
 EUR 27,03713 27,03713 27,43713
 CHF 25,0404 25,1404 25,5404
 GBP 31,48633 31,58633 32,18633
 CNY - 3,5213 3,5863
 SGD 16,7657 16,8157 17,1157
 THB 66060 682 727
 HKD 2,8913 2,9263 2,9863

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net