Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,42020 23,47040

Tỷ giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,941 22,961 23,166
 AUD 17,313 17,572 18,174
 CAD 17,656 17,877 18,479
 JPY 218 218 227
 EUR 27,409 27,657 28,657
 CHF 25,400 25,704 26,307
 GBP 30,720 30,995 31,897
 CNY - 3,496 3,627
 SGD 16,993 17,107 17,708
 THB 736 748 798
 MYR - 5,624 5,778
 HKD - 2,847 3,047
 KRW - - 24

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net