Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,65080 23,700130

Tỷ giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,9702 22,9902 23,1702
 AUD 17,41096 17,65198 18,25398
 CAD 18,0067 18,2207 18,8218
 JPY 2101 2101 2191
 EUR 27,26669 27,48170 28,48172
 CHF 24,67559 24,93061 25,53358
 GBP 31,513125 31,767126 32,669126
 CNY - 3,4963 3,6263
 SGD 17,03110 17,12710 17,72810
 THB 7072 7172 7672
 MYR - 5,5362 5,6911
 HKD - 2,843 3,043
 KRW - - 24

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net