Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,23010 23,27010

Tỷ giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,0692 23,0892 23,2692
 AUD 15,8218 16,0367 16,6451
 CAD 16,97112 17,14612 17,75418
 JPY 2181 2181 2270
 EUR 26,47846 26,68346 27,71021
 CHF 24,76517 25,02118 25,6338
 GBP 29,36853 29,58754 30,53398
 CNY - 3,4033 3,5344
 SGD 16,62311 16,70711 17,3201
 THB 713 723 79513
 MYR - 5,5044 5,661
 HKD - 2,8601 3,0601
 KRW - - 24

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net