Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,40055 23,4805

Tỷ giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,646 22,666 22,861
 AUD 16,32311 16,55111 17,15414
 CAD 17,55294 17,76198 18,36499
 JPY 2040 2040 2130
 EUR 26,41213 26,62814 27,63014
 CHF 24,32184 24,58286 25,18587
 GBP 30,890157 31,147160 32,049159
 CNY - 3,4737 3,6037
 SGD 16,64550 16,74152 17,34252
 THB 6691 6771 7271
 MYR - 5,42913 5,58113
 HKD - 2,7981 2,9981
 KRW - - 23

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net