Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 23,160

Tỷ giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,8187 22,8387 23,0337
 AUD 16,48188 16,71389 17,31589
 CAD 17,85778 18,07581 18,67781
 JPY 2071 2071 2161
 EUR 26,72224 26,94125 27,94125
 CHF 24,8125 25,0855 25,6875
 GBP 31,23059 31,49360 32,39561
 CNY - 3,4873 3,6182
 SGD 16,63011 16,72412 17,32510
 THB 6672 6751 7251
 MYR - 5,3582 5,5101
 HKD - 2,8201 3,0201
 KRW - - 23

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net