Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,45055 25,53055

Tỷ giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,847 24,870 25,180
 AUD 15,650 15,915 16,542
 CAD 17,635 17,908 18,527
 JPY 156 160 167
 EUR 26,014 26,321 27,247
 CHF 26,746 27,106 27,741
 GBP 30,369 30,744 31,675
 CNY - 3,361 3,489
 SGD 17,850 18,124 18,640
 THB 601 663 716
 MYR - 5,330 5,680
 HKD - 3,062 3,264
 KRW - - 22

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.net