Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,370 24,450

Tỷ giá Techcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,522 23,532 23,867
 AUD 15,176 15,439 16,065
 CAD 17,360 17,632 18,247
 JPY 163 166 175
 EUR 25,344 25,648 26,669
 CHF 26,514 26,874 27,505
 GBP 29,500 29,872 30,801
 CNY - 3,040 3,470
 SGD 17,235 17,506 18,120
 THB 602 665 717
 MYR - 5,330 5,680
 HKD - 2,907 3,109
 KRW - - 22

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net