Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,850 23,880

Tỷ giá TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,000 23,060 23,340
 AUD 16,12589 16,2234 16,75010
 CAD 17,85785 17,88347 18,45849
 JPY 1770 1790 1880
 EUR 24,406158 24,50982 25,62186
 CHF 23,73631 23,82762 24,59343
 GBP 28,64570 28,81339 29,74040
 CNY 2,87824 3,40624 3,55528
 SGD 16,60048 16,64416 17,18117
 THB 6460 6672 6932
 MYR 5,2632 5,2262 5,5057
 DKK 3,24416 3,28712 3,41312
 HKD 2,698 2,909 3,0192
 INR 286 2981 3101
 KRW 17.210.03 17.680.04 19.380.03
 KWD 76,302 75,67525 78,71226
 NOK 2,2585 2,3843 2,4864
 RUB 223 287 43928
 NZD 14,83133 14,93133 15,30319
 SEK 2,182 2,3073 2,4062

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net