Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,50020 23,53010

Tỷ giá TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,933 22,970 23,163
 AUD 17,451 17,642 18,193
 CAD 17,904 17,974 18,536
 JPY 217 218 228
 EUR 27,528 27,514 28,660
 CHF 25,649 25,683 26,487
 GBP 31,016 31,194 32,170
 CNY 3,010 3,550 3,700
 SGD 17,102 17,188 17,724
 THB 740 757 785
 MYR 5,656 5,688 5,916
 DKK 3,679 3,705 3,843
 HKD 2,720 2,916 3,052
 INR 303 315 327
 KRW 19.97 20.14 22.07
 KWD 76,927 76,977 77,847
 NOK 2,575 2,684 2,795
 RUB 250 312 348
 NZD 16,466 16,641 16,934
 SEK 2,622 2,723 2,846

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net