Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,65080 23,700130

Tỷ giá TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,9312 22,9755 23,1635
 AUD 17,46152 17,63325 18,18425
 CAD 18,13722 18,18631 18,75432
 JPY 2080 2090 2180
 EUR 27,23524 27,20712 28,34013
 CHF 24,72064 24,79547 25,57147
 GBP 31,512119 31,665125 32,655129
 CNY 2,99410 3,52010 3,68510
 SGD 17,0525 17,11613 17,65113
 THB 7062 7242 7522
 MYR 5,5264 5,5584 5,7863
 DKK 3,639 3,6691 3,8051
 HKD 2,715 2,912 3,047
 INR 2941 3052 3172
 KRW 19.580.03 19.870.02 21.780.01
 KWD 77,29071 77,34071 78,21673
 NOK 2,59619 2,71020 2,82119
 RUB 2391 3001 3351
 NZD 16,44156 16,61656 16,90957
 SEK 2,5734 2,6824 2,7934

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net