Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 23,160

Tỷ giá TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,79020 22,850 23,048
 AUD 16,50862 16,65052 17,17054
 CAD 17,99194 18,09626 18,66227
 JPY 2041 2071 2151
 EUR 26,70929 26,8259 27,9369
 CHF 24,94922 24,96622 25,77011
 GBP 31,23667 31,39618 32,37819
 CNY 2,9874 3,5151 3,6632
 SGD 16,6541 16,7138 17,2358
 THB 6642 6840 7100
 MYR 5,35012 5,3815 5,59010
 DKK 3,5641 3,5971 3,7321
 HKD 2,6943 2,8901 3,0251
 INR 296 308 320
 KRW 18.860.03 19.170.01 210.01
 KWD 76,84267 76,314114 79,309119
 NOK 2,46020 2,5502 2,67420
 RUB 2521 3141 3501
 NZD 15,79774 15,94650 16,26467
 SEK 2,5053 2,6184 2,7274

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net