Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,20030 23,23030

Tỷ giá TPBank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,040 23,0839 23,2684
 AUD 16,078 16,250 16,758
 CAD 17,308 17,362 17,904
 JPY 215 218 227
 EUR 26,817 26,929 28,017
 CHF 25,115 25,144 25,931
 GBP 29,652 29,826 30,758
 CNY 2,914 3,454 3,604
 SGD 16,763 16,823 17,349
 THB 709 726 754
 MYR 5,517 5,549 5,775
 DKK 3,587 3,617 3,751
 HKD 2,735 2,950 3,065
 INR 302 314 326
 KRW 19.42 19.61 21.5
 KWD 76,584 76,634 77,464
 NOK 2,334 2,450 2,552
 RUB 241 304 337
 NZD 15,282 15,382 15,722
 SEK 2,478 2,593 2,700

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net