Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,42020 23,47040

Tỷ giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,960 22,980 23,160
 AUD 17,390 17,548 18,009
 CAD 17,831 17,975 18,250
 JPY 215 217 221
 EUR 27,603 27,714 28,137
 CHF - 25,634 26,474
 GBP 30,848 31,128 31,604
 SGD 16,499 16,649 16,909
 DKK - 3,684 3,889
 HKD - 2,911 3,100
 NOK - 2,425 2,642

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net