Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 23,160

Tỷ giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,83010 22,85010 23,05010
 AUD 16,59250 16,74351 17,08252
 CAD 18,07836 18,22436 18,50437
 JPY 215 217 221
 EUR 26,9224 27,0304 27,4694
 CHF - 25,0976 25,9189
 GBP 31,36328 31,64828 32,13527
 SGD 16,499 16,649 16,909
 DKK - 3,600 3,802
 HKD - 2,8881 3,0771
 NOK - 2,425 2,642

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net