Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,45040 23,53010

Tỷ giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,290 23,310 23,710
 AUD 15,06434 15,20135 15,6543
 CAD 16,97549 17,11249 17,48512
 JPY 1641 1651 1701
 EUR 24,8798 24,9798 25,58046
 CHF - 25,55851 -
 GBP 28,5186 28,7776 29,37169
 SGD 16,96520 17,11920 17,70017
 DKK - 3,3213 -
 HKD - 2,9323 -
 NOK - 2,0174 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net