Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,62020 24,70050

Tỷ giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,070 24,100 24,47010
 AUD 15,60616 15,74816 16,21516
 CAD 17,5255 17,6665 18,1245
 JPY 1632 1641 1691
 EUR 25,83418 25,93818 26,49018
 CHF - 27,37114 -
 GBP 29,95848 30,23048 30,91949
 SGD 17,6797 17,8408 18,3848
 DKK - 3,447 -
 HKD - 3,043 -
 NOK - 2,111 -

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net