Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,23010 23,27010

Tỷ giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,070 23,090 23,270
 AUD 15,94528 16,09028 16,58343
 CAD 17,09451 17,23251 17,57024
 JPY 215 217 221
 EUR 26,72167 26,82868 27,35349
 CHF - 24,99284 25,94455
 GBP 29,4752 29,7432 30,326133
 SGD 16,499 16,649 16,909
 DKK - 3,5658 3,7798
 HKD - 2,9197 3,1216
 NOK - 2,425 2,642

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net