Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,08010 24,13010

Tỷ giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,73010 23,75010 24,11010
 AUD 15,047204 15,184206 15,731210
 CAD 17,118149 17,256150 17,791153
 JPY 162 1631 169
 EUR 23,111271 23,204272 23,935278
 CHF - 23,864224 -
 GBP 26,291365 26,530368 27,201373
 SGD 16,41959 16,56860 17,08962
 DKK - 3,09139 -
 HKD - 2,978 -
 NOK - 2,12550 -

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net