Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,64090 23,690140

Tỷ giá VIB

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,960 22,980 23,160
 AUD 17,56791 17,72791 18,08493
 CAD 18,1776 18,3246 18,6046
 JPY 215 217 221
 EUR 27,45057 27,56057 28,00558
 CHF - 24,92671 25,73331
 GBP 31,631136 31,918137 32,406139
 SGD 16,499 16,649 16,909
 DKK - 3,671 3,8751
 HKD - 2,9081 3,0972
 NOK - 2,425 2,642

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net