Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,97070 25,07070

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,330 24,360 24,700
 AUD 15,611 15,769 16,276
 CAD 17,720 17,899 18,474
 JPY 158 160 168
 EUR 25,749 26,010 27,163
 CHF 27,094 27,368 28,247
 GBP 30,096 30,400 31,377
 CNY 3,339 3,373 3,482
 SGD 17,762 17,941 18,518
 THB 601 668 693
 MYR - 5,075 5,186
 DKK - 3,481 3,614
 HKD 3,058 3,089 3,188
 INR - 295 307
 KRW 15.86 17.63 19.23
 KWD - 79,477 82,659
 NOK - 2,291 2,388
 RUB - - 253
 SEK - 2,312 2,410

Giá USD Các Ngân Hàng© 2024 - giavangsjc.net