Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,080 23,160

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,820 22,850 23,050
 AUD 16,48251 16,64952 17,17154
 CAD 17,91426 18,09526 18,66327
 JPY 2051 2071 2151
 EUR 26,5559 26,8249 27,9379
 CHF 24,71622 24,96522 25,74823
 GBP 31,08118 31,39518 32,37919
 CNY 3,4801 3,5151 3,6261
 SGD 16,5457 16,7127 17,2368
 THB 6160 6840 7100
 MYR - 5,3815 5,4945
 DKK - 3,5971 3,7321
 HKD 2,8780 2,9070 2,9980
 INR - 3080 3200
 KRW 17.250.01 19.170.01 210.01
 KWD - 76,314114 79,309119
 NOK - 2,5502 2,6562
 RUB - - 3141
 SEK - 2,6184 2,7274

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net