Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,64090 23,690140

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,9555 22,9855 23,1655
 AUD 17,45624 17,63224 18,18525
 CAD 18,00331 18,18531 18,75532
 JPY 2070 2090 2180
 EUR 26,93413 27,20613 28,34113
 CHF 24,54746 24,79446 25,57247
 GBP 31,347124 31,664125 32,656129
 CNY 3,4839 3,5199 3,6299
 SGD 16,94413 17,11513 17,65213
 THB 6522 7242 7513
 MYR - 5,5514 5,6684
 DKK - 3,6682 3,8062
 HKD 2,8981 2,9271 3,0191
 INR - 3052 3173
 KRW 17.890.01 19.870.02 21.780.01
 KWD - 76,52617 79,52917
 NOK - 2,71317 2,82618
 RUB - - 3010
 SEK - 2,6914 2,8034

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net