Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,850 23,880

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,030 23,060 23,340
 AUD 16,0605 16,2225 16,7455
 CAD 17,70347 17,88247 18,45949
 JPY 1780 1790 1880
 EUR 24,26381 24,50882 25,62286
 CHF 23,58861 23,82662 24,59464
 GBP 28,52438 28,81239 29,74140
 CNY 3,37223 3,40624 3,51624
 SGD 16,47816 16,64416 17,18116
 THB 6002 6672 6932
 MYR - 5,2261 5,3401
 DKK - 3,28712 3,41312
 HKD 2,880 2,909 3,003
 INR - 2980 3100
 KRW 15.910.03 17.680.04 19.380.03
 KWD - 75,67525 78,71226
 NOK - 2,3844 2,4864
 RUB - - 32421
 SEK - 2,3072 2,4063

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net