Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,42020 23,47040

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 22,950 22,980 23,160
 AUD 17,340 17,515 18,064
 CAD 17,674 17,853 18,412
 JPY 215 218 227
 EUR 27,058 27,331 28,471
 CHF 25,275 25,530 26,330
 GBP 30,600 30,909 31,878
 CNY 3,486 3,521 3,632
 SGD 16,927 17,098 17,634
 THB 678 754 782
 MYR - 5,643 5,762
 DKK - 3,683 3,821
 HKD 2,901 2,931 3,022
 INR - 315 327
 KRW 18.12 20.13 22.06
 KWD - 75,954 78,934
 NOK - 2,643 2,753
 RUB - - 312
 SEK - 2,702 2,815

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2021 - giavangsjc.net