Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,20030 23,23030

Tỷ giá Vietcombank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,060 23,090 23,270
 AUD 16,087 16,250 16,759
 CAD 17,187 17,361 17,905
 JPY 216 218 227
 EUR 26,659 26,928 28,019
 CHF 24,892 25,143 25,931
 GBP 29,526 29,824 30,759
 CNY 3,399 3,433 3,541
 SGD 16,654 16,822 17,349
 THB 655 727 755
 MYR - 5,536 5,653
 DKK - 3,609 3,745
 HKD 2,916 2,945 3,038
 INR - 314 326
 KRW 17.65 19.61 21.49
 KWD - 75,716 78,687
 NOK - 2,453 2,555
 RUB - - 303
 SEK - 2,589 2,697

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2020 - giavangsjc.net