Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,45040 23,53010

Tỷ giá Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 23,2257 23,2657 23,6857
 AUD 15,02743 15,04743 15,64743
 CAD 16,95417 16,96417 17,66417
 JPY 1630 1630 1730
 EUR 24,29628 24,30628 25,59628
 CHF 25,44936 25,46936 26,41936
 GBP 28,4252 28,4352 29,6052
 CNY - 3,2477 3,3877
 SGD 16,78817 16,79817 17,59817
 THB 6231 6631 6911
 DKK - 3,2875 3,4575
 HKD 2,8691 2,8791 3,0741
 KRW 15.530.02 15.730.02 19.530.02
 NOK - 2,0315 2,1515
 NZD 13,95912 13,96912 14,54912
 SEK - 2,0916 2,2266

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net