Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,08010 24,13010

Tỷ giá Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD - 23,6602 24,1002
 AUD - 15,024105 15,724105
 CAD - 17,10653 17,80653
 JPY - 1610 1700
 EUR - 22,540201 23,830201
 CHF - 23,594180 24,544180
 GBP - 26,181142 27,351142
 CNY - 3,286 3,426
 SGD - 16,15645 16,95645
 THB - 6261 6541
 DKK - 3,05526 3,22526
 HKD - 2,922 3,117
 KRW - 14.930.04 18.730.04
 NOK - 2,15132 2,27132
 NZD - 13,243131 13,653131
 SEK - 2,07621 2,21121

Giá USD Các Ngân Hàng


© 2022 - giavangsjc.net