Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,46030 23,56020

Tỷ giá Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD - 23,235 23,655
 AUD - 16,112 16,812
 CAD - 17,127 17,827
 JPY - 176 185
 EUR - 24,527 25,817
 CHF - 24,764 25,714
 GBP - 28,321 29,491
 CNY - 3,400 3,540
 SGD - 17,242 18,042
 THB - 697 725
 DKK - 3,321 3,491
 HKD - 2,872 3,067
 KRW - 16.93 20.73
 NOK - 2,248 2,368
 NZD - 14,809 15,219
 SEK - 2,164 2,299

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net