Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,62020 24,70050

Tỷ giá Vietinbank

Mã NT Mua vào Chuyển Khoản Bán Ra
 USD 24,00030 24,08010 24,42070
 AUD 15,787167 15,887247 16,33797
 CAD 17,60757 17,707147 18,2573
 JPY 1652 1652 1730
 EUR 25,746454 25,771469 26,881289
 CHF 27,24918 27,35467 28,15483
 GBP 30,134164 30,184204 31,1446
 CNY - 3,34923 3,4597
 SGD 17,689125 17,789215 18,38915
 THB 6361 6803 7041
 DKK - 3,45739 3,5871
 HKD 3,02951 3,04456 3,1794
 KRW 16.750.54 17.551.14 20.350.14
 NOK - 2,19451 2,27411
 NZD 14,69130 14,74170 15,2587
 SEK - 2,28439 2,39414

Giá USD Các Ngân Hàng© 2023 - giavangsjc.net