Giá Vàng SJC

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
Giá Vàng SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 73,100200 74,100
Nhẫn 9999 1c->5c 61,00050 62,05050
Vàng nữ trang 9999 60,90050 61,75050
Vàng nữ trang 24K 59,83950 61,13950
Vàng nữ trang 18K 44,46737 46,46737
Vàng nữ trang 14K 34,15429 36,15429
Vàng nữ trang 10K 23,90221 25,90221
Giá Vàng SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 73,100200 74,120
SJC Đà Nẵng 73,100200 74,120
SJC Nha Trang 73,100200 74,120
SJC Cà Mau 73,100200 74,120
SJC Huế 73,070200 74,120
SJC Miền Tây 73,100200 74,100
SJC Quãng Ngãi 73,100200 74,100
SJC Biên Hòa 73,100200 74,100
SJC Bạc Liêu 73,100200 74,120
SJC Hạ Long 73,080200 74,120
Giá Vàng Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 73,100 74,100200
Đặt giá vàng vào website